Pokošeno in posušeno travo z bližnjega travnika smo porazdelili po zemljini z namenom, da se vzpostavi avtohtona vegetacija. foto: Arhiv ZRSVN

Zadrževalni leseni pragovi in vonj po senu v Strajanovem bregu
torek, 18. avgust 2020

V mesecu juliju smo na potok Strajanov breg namestili pet lesenih zadrževalnih pragov, ki bodo upočasnili odtekanje vode in povečali namočenost na površini, kjer se bo vzpostavil mokrotni travnik.

V želji, da se na zemljini, iz katere so bila izruvana drevesa, čim prej vzpostavi avtohtona vegetacija, smo pripeljali pokošeno in posušeno travo z bližnjega travnika ter seno enakomerno razporedili. Strajanov breg tako počasi že dobiva podobo travišča, svoje pa bo seveda moral odigrati čas, naša potrpežljivost in nadaljnje upravljanje tega območja.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija