Izkop mlake za močvirsko sklednico foto: Arhiv KPLB

Nove mlake za močvirsko sklednico
ponedeljek, 31. avgust 2020

Na Ljubljanskem barju le redko najdemo manjša vodna telesa s stoječo vodo (mlake), ki bi bila primeren življenjski prostor za želvo močvirsko sklednico. Z izgradnjo novih mlak želimo izboljšati povezljivost populacij naše avtohtone želve ter posledično omogočiti številčno povečanje vrste.

Konec avgusta smo pričeli z izgradnjo 42 vodnih teles in 47 gnezdišč za želvo močvirsko sklednico. Vodna telesa so različnih oblik, prevladujejo pa mlake s površino okrog 120 m2, ki so na najglobljem delu globoke 1,5 m, njihove brežine pa se stopničasto vzpenjajo pod kotom 30 do 45 stopinj.

Na nekaterih lokacijah je vodna telesa že med samo gradnjo zalila talna voda, druga pa se bodo z vodo napolnila ob večjem deževju. Ob vodnih telesih smo z izkopanim materialom naredili tudi manjše nasipe, ki bi jih želve lahko uporabljale za odlaganje jajc.

V naslednji sezoni bo vodna telesa že obrasla obvodna vegetacija, upamo pa, da bodo v njih svoj dom našle tudi močvirske sklednice.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija