Financiranje

Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, organ upravljanja za evropske strukturne sklade in Kohezijski sklad, je 28. marca 2018 izdala odločitev o podpori za projekt “Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja” – PoLJUBA. Pogodba z Ministrstvom za okolje in prostor je bila podpisana 11. junija 2018.

Vrednost projekta znaša 4,31 milijona evrov, sofinanciran bo v vrednosti 4,12 milijona evrov. Od tega bo 80 odstotkov sredstev prispevala Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, 20 odstotkov pa Republika Slovenija.


Financiranje
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija