Ličinka puščavnika. foto: Arhiv KPLB

Preobrazba ličink uspela, na Ljubljanskem barju ponovno najden hrošč puščavnik
petek, 24. julij 2020

V poletnih mesecih lanskega leta so sodelavci z Nacionalnega inštituta za biologijo izvedli doselitev hrošča puščavnika na Ljubljansko barje. Gre za vrsto, ki je kvalifikacijska za območje Natura 2000 Ljubljansko barje, a njene prisotnosti na tem območje niso potrdili že vse od leta 2008.

Puščavnik je največja v lesnem mulju dupel živeča vrsta hroščev pri nas. Čeprav podatki kažejo, da je v Sloveniji splošno razširjen, so njegove populacije zelo izolirane in zaradi slabe mobilnosti izjemno ranljive.

Kot najbolj učinkovit ukrep za ohranitev populacije na Ljubljanskem barju je bila prepoznana doselitev ličink, vzgojenih iz bližnje populacije (Tivoli). Prvič so jo izvedli lansko poletje. Za zagotavljanje primernega življenjskega prostora pa smo ob tem hrošču puščavniku zagotovili več kot 150 habitatnih dreves.

V teh dneh so pri preverjanju stanja gojilnic, v katere so bile lani naseljene ličinke, potrdili prisotnost prvih odraslih hroščev. To pomeni, da so se ličinke uspešno zabubile in preobrazile. Lanski doselitvi bo konec poletja sledila še druga faza, ko bodo na območju Mestnega loga namestili dodatnih 15 gojilnic in v njih doselili dodatno generacijo osebkov. Skupno bomo na Ljubljansko barje doselili najmanj 200 ličink.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija