Delavnica ob mlaki foto: Arhiv KPLB

Z učenci in dijaki smo raziskovali Rakovo jelšo
sreda, 17. maj 2023

Po trasi bodoče Poti med jelšami smo izvedli vodenje za učence in dijake Evropske šole Ljubljana.

Predstavili smo jim različne življenjske prostore, kot so mokrotni travnik, mejica, mlaka in vodni jarek, v katerih najdejo dom številne rastlinske in živalske vrste. V preteklosti so se na tem območju začele razraščati invazivne tujerodne rastlinske vrste, predvsem japonski dresnik, zlata rozga, žlezava nedotika in oljna bučka, katere so dijaki poiskali  s pomočjo slikovnega gradiva, mi pa smo  jim predstavili naše ukrepe za omejevanje njihovega širjenja.

S pridruženimi močmi projekta Life AMPHICON so  učenci in dijaki  raziskovali tudi življenje v mlaki. Preizkusili so se v lovljenju, primerjanju in določanju dvoživk s pomočjo preprostega slikovnega določevalnega ključa.

Med vodenjem smo si vsi vzeli čas za krajši odmor za malico v naravi, kar so nekateri učenci in dijaki izkoristili za krajše samostojno raziskovanje okolice. Z vodenjem smo bili z obeh strani zadovoljni, zato se veselimo nadaljnjih obiskov oziroma vodenj.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija