Odstranjevanje ograjne mreže na zemljišču v Rakovi jelši. foto: Arhiv KPLB

Spomladanska dela na projektnih zemljiščih
četrtek, 4. maj 2023

V letošnji precej hladni pomladi smo opravili nekatera spomladanska dela na projektnih zemljiščih v upravljanju krajinskega parka.

Pregledali smo mejice, ki smo jih zasadili v letu 2022. Suhe potaknjence vrbe smo nadomestili z novimi. Kljub precejšnji suši v lanskem poletju je bila uspešnost sajenja potaknjencev vrbe in sadik drugih drevesnih in grmovnih vrst kar dobra, in sicer je zimo preživelo 75 % zasajenih vrst. Opravili smo tudi vzdrževalna dela na nekaterih mejicah na območju Iga, v katerih so se vrbe pod težo snega nagnile, ter odstranili ograjno mrežo iz mejice glavatih vrb na enem od zemljišč na Rakovi jelši. Nadaljevali smo tudi z ročnim odstranjevanjem krhlike na travnikih, ki so življenjski prostor barjanskega okarčka. Z odstranitvijo navadne krhlike s koreninami vred smo izboljšali stanje na še dodatnih 0,25 ha površine njegovega habitata.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija