Ujeta samica močvirske sklednice. foto: Arhiv KPLB

Nadaljevanje izvajanja ukrepov za močvirsko sklednico
torek, 6. junij 2023

V maju smo nadaljevali z izvajanjem ukrepov za izboljšanje stanja vrste močvirska sklednica.

Zunanji izvajalci iz Centra za kartografijo favne in flore so v zbiralnikih onesnaženih padavinskih voda v Zbirnem centru Barje z vršami ujeli dve močvirski sklednici, in sicer odraslo samico in dvoletnega mladiča. Želvi sta dobili nov dom v eni izmed mlak, ki smo jih izkopali v sklopu projekta PoLJUBA.

Vsaka izmed zgrajenih mlak ima v neposredni bližini tudi gnezdišče. Gre za lokalno dvignjen teren narejen iz izkopanega materiala, ki ga želve lahko uporabljajo za odlaganje jajc. Ker so se kupi zemljine v času od izgradnje v letu 2020 že precej zarasli s travo, smo jih zmulčili s samohodnim mulčerjem in tako omogočili boljšo osončenost potencialnih gnezdišč.

Omenjene aktivnosti bomo izvajali tudi še v mesecu juniju.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija