Območje v naravnem parku Iški morost z odstranjeno krhliko. foto: Blaž Blažič

V boj s krhliko v naravnem rezervatu Iški morost
petek, 30. avgust 2019

Navadna krhlika (Rhamnus frangula) je v Sloveniji splošno razširjena grmovna vrsta. Ker ji ustrezajo tudi bolj vlažna tla, ni presenetljivo, da je na Ljubljanskem barju zelo pogosta. Še posebej številčno se pojavlja na traviščih, ki so košena enkrat letno ali pa se na njih opušča kmetijska raba.


V okviru kohezijskega projekta PoLJUBA tako na površinah v naravnem rezervatu Iški morost, ki jih zaradi varstva travniških vrst ptic kosimo šele po 1. avgustu, izvajamo selektivno oziroma točkovno košnjo te lesnate rastline. S tem skušamo izčrpati ter omejiti širjenje sestojev krhlike na naravovarstveno najbolj pomembnih površinah,  pri čemer bo večji del le-teh še vedno ostal nepokošen.

Na opisani način krhliko odstranjujemo dvakrat letno. Prvič jo kosimo po koncu junija, drugič po sredini oktobra. Prvo akcijo smo tako letos že izvedli in od konca junija do konca julija 2019 poganjke selektivno odstranili na približno 8 ha površine. Tako kot lansko leto, se je tudi letos izkazalo, da je s krhliko najbolj zarasel severni del rezervata, rastlina pa je najbolj pogosta ob robovih travnikov, ob osuševalnih jarkih ter na suhih in nekoliko bolj dvignjenih predelih. Prav tako pričakovano je višina odstranjenih grmičev od roba travnikov proti njihovi notranjosti praviloma upadala in po večini ni presegala 0,5 metra. Ker pa je, zaradi slabših pogojev, poletna košnja manj efektivna, se bomo v boj s krhliko podali še jeseni. Takrat bodo, s svojo obarvanostjo listov, tarčni grmiči bolj izstopali na sicer monotono rjavo-zeleni podlagi barjanskih travnikov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija