Ličinka puščavnika je velika do 7,5 cm. Prve odrasle hrošče pričakujemo v prihodnjem letu foto: Arhiv ZRSVN

Pričeli s pripravami na doselitev hrošča puščavnika
četrtek, 29. avgust 2019

Približno 3 centimetre velik hrošč lesketajoče temno rjave barve s temno vijoličnimi ali črnimi pokrovkami je naša največja v lesnem mulju dupel živeča vrsta hroščev. Puščavnik je kvalifikacijska vrsta za območje Natura 2000 Ljubljansko barje, njena populacija je bila na tem območju lokalno ohranjena najmanj do leta 2008.


V sistematični raziskavi, ki je bila v lanskem letu izvedena s pomočjo feromonskih vab in prestreznih pasti prisotnost vrste ni bila potrjena, raziskovalci pa vrste niso zabeležili niti v letošnjem letu.

Puščavnik je slabo mobilna vrsta – odrasli osebki se od dupla, v katerem se preobrazijo iz ličinke, največkrat oddaljijo največ nekaj sto metrov. Vrsto zato poleg izgube primernega življenjskega prostora (starih listavcev, zlasti hrasta in vrbe), močno ogroža zlasti njegova razdrobljenost.

Ker je zaradi slabe mobilnosti verjetnost za naravno širjenje puščavnika v primeren habitat na Ljubljanskem barju kljub relativni bližini močne populacije v parku Tivoli zelo majhna, bomo v sodelovanju z Nacionalnim inštitutom za biologijo v letošnjem letu opravili prvo doselitev vrste na to območje.

V Mestnem logu smo zato v zadnjih dneh na drevesa namestili 15 hrastovih gnezdilnic, v katere bomo v naslednjih dneh prenesli ličinke puščavnika ter lesni mulj, s katerim se hranijo. Pričakujemo, da se bodo iz ličink v prihodnjem letu izlegli prvi odrasli hrošči. Doselitev bomo za doseganje trajnih rezultatov ponovili tudi v prihodnji sezoni, ko bomo v bližino obstoječih postavili dodatnih 15 gnezdilnic.

Skupno načrtujemo naselitev vsaj 200 ličink. Pričakujemo, da bodo hrošči kmalu naselili bližnja primerna dupla in osnovali stabilno populacijo.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija