Strajanov breg po odstranitvi zlate rozge. foto: Matic Kozina

Odstranjevanje invazivnih tujerodnih rastlin v Strajanovem bregu
sreda, 11. september 2019

V okviru projekta PoLJUBA smo v sodelovanju z zunanjim izvajalcem izvedli odstranjevanje invazivnih tujerodnih vrst v naravnem rezervatu Strajanov breg. V dolini se pojavlja predvsem orjaška zlata rozga (Solidago gigantea), ki ji bolj ustrezajo vlažna rastišča.


Stanje poraščenosti z orjaško rozgo je še vedno obvladljivo, tako sta bili poraščeni dve večji zaplati na desni strani potoka Strajanov breg, drugje pa se je pojavljala posamič. Kanadska zlata rozga (Solidago canadensis) je poraščala predvsem ruderalna rastišča (brežine cest, zapuščena gradbišča in kmetijske površine), našli smo jo ob poti in obeh nasutih dovozih v dolino.

Odstranjevanje rastlin je potekalo s puljenjem celih rastlin, kar omogoči celotno ali delno odstranitev korenike, s čimer se verjetnost ponovnega pojavljanja na rastišču močno zmanjša. Populjenega je bilo 160 kg invazivnega rastlinja, zbrano biomaso pa smo odpeljali na regijski center za zbiranje odpadkov na Barju.

Akcijo odstranjevanja invazivnih tujerodnih rastlin bomo v Strajanovem bregu ponovili še v vseh letih do konca trajanja projekta PoLJUBA.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija