Odrasle hrošče lahko opazujemo v poletnih mesecih. foto: Arhiv KPLB

Uspešno zaključena doselitev puščavnika
torek, 8. september 2020

Ličinke hrošča puščavnika so bile na območje Mestnega loga prvič doseljene v lanskem letu.  S pomočjo prestreznih pasti in feromonske vabe je bila v poletnih mesecih dokazana njihova uspešna preobrazba v odrasle hrošče. V teh dneh je bila izvedena še druga doselitev, ki bo povečala gensko pestrost in izboljšala možnosti za ohranitev vrste na Ljubljanskem barju.

V avgustu so tako strokovnjaki Nacionalnega inštituta za biologijo namestili dodatnih 15 hrastovih gojilnic, ki nadomeščajo stara in prevotlena drevesa listavcev, v katerih puščavnik najpogosteje prebiva. V gojilnice so nasuli po 100 litrov uležanega lesnega drobirja, na katerem uspevajo glive in bakterije, s katerimi se ličinke hranijo. Nato so v njih naselili še ličinke hroščev. Predvidevamo, da se bodo v naslednjih tednih zabubile, v prihodnjem letu pa preobrazile v odrasle živali.

Na območju Mestnega loga so gnezdilnice nameščene v 3 gručah po 10. Ker je puščavnik izjemno slabo mobilna vrsta, smo s takšno razporeditvijo želeli olajšati genski pretok in zagotoviti njeno dolgoročno ohranitev. V kolikor gojilnice opazite v naravi, vas vljudno prosimo, da jih ne odpirate ali kako drugače posegate v njih, saj bi s tem lahko ogrozili preživetje bub.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija