Zasejana projektna zemljišča na Rakovi jelši. foto: Arhiv KPLB

Nadaljujemo z obnovo ekstenzivnih travnikov
sreda, 23. september 2020

Na območju Iga in Rakove jelše smo v septembru ob ugodnih vremenskih razmerah uspešno nadaljevali z deli za obnovo ekstenzivnih travnikov. Projektna zemljišča, s katerih je bila odstranjena lesna zarast in invazivne tujerodne rastline, so bila strojno zasejana s travno mešanico, ki vsebujejo osem vrst trav (Agrosaat 8). Poleg travne mešanice je bil posejan tudi varovalni posevek ovsa.

Skupno je bilo zasejanih že 8 ha površin. Setev travne mešanice pripomore k omejevanju širjenja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst, predvsem kanadske in orjaške zlate rozge. Ob nadaljnjem travniškem mulčenju oziroma košnji pričakujemo, da se bo tekom let na površinah vzpostavil habitatni tip nižinsko gojeni ekstenzivni travniki.

Na območju Rakove jelše bomo to jesen s projektnimi sredstvi izvedli še vzdrževalna dela na terciarnih jarkih v skupni dolžini 2,7 km, koncesionar Hidrotehnik pa bo v sklopu programa dela javne službe izvedel strojno čiščenje sekundarnega odvodnika – Kansovega grabna. Obnovljena mreža jarkov bo z najbolj namočenih delov zemljišč odvedla vodo, ki zastaja in otežuje delo z mehanizacijo.

Pričeli bomo tudi z obnovo poljske poti, ki je prva faza v sklopu vzpostavitve nove interpretacijske poti na Rakovi jelši.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija