Hribski urh foto: Davorin Tome

Uspešno zaključen popis hribskega urha na Ljubljanskem barju
četrtek, 21. november 2019

Hribski urh je ena od dveh vrst iz rodu urhov v Sloveniji. Je ogrožena vrsta, ki je na Rdečem seznamu uvrščena med ranljive vrste. Varuje jo tudi Direktiva o habitatih in je kvalifikacijska vrsta za območje Natura 2000 Ljubljansko barje. Cilj popisa je bilo ugotavljanje prisotnosti vrste na izbranih zemljiščih, vključenih v projekt PoLJUBA, ter priprava predlogov ukrepov za izboljšanje stanja njenega habitata.


Predstavniki izbranega izvajalca (Center za kartografijo favne in flore) so prisotnost hribskega urha preverili na 160 izbranih zemljiščih s skupno površino 70 ha, na vzhodnem delu Ljubljanskega barja. Popis je potekal s štetjem oglašajočih se samcev ter z opazovanjem in vzorčenjem z vodno mrežo. Prisotnost vrste so zabeležili na 29 zemljiščih, na 8 pa so potrdili tudi njeno razmnoževanje.

Za uspešno načrtovanje projektnih aktivnosti so izvajalci pripravili napotke za izvedbo specifičnih ukrepov za ohranjanje in izboljšanje življenjskega prostora hribskega urha. Skupno so pripravili predlog za ureditev 142 manjših vodnih teles ter 21 odsekov za izboljšanje kopenskih habitatov. Predlagajo tudi zasaditev skupno 1500 m mejic.

Stroka opozarja, da niti izvedba vseh predlaganih ukrepov sicer še ne prinaša zagotovila za ohranitev stabilne populacije hribskega urha. Za uspevanje vrste je potrebno zagotoviti neprekinjeno prisotnost različnih vodnih teles in vlažnih kopenskih habitatov, kjer se osebki lahko prehranjujejo in zadržujejo med sušnim obdobjem leta. Vrsta potrebuje tudi primerni kopenski prezimovalni habitat, ki pozimi ne sme biti poplavljen.

V Krajinskem parku Ljubljansko barje bomo skladno s predlogom ukrepov pričeli z vzpostavitvijo novih vodnih habitatov. Ohranjanju vrste pa bo prilagojeno tudi upravljanje s kopenskimi habitati na zemljiščih, vključenih v projekt PoLJUBA.

Celotno poročilo lahko preberete na povezavi.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija