Izveden je bil začetni popis vegetacije v Strajanovem bregu in območju pojavljanja strašničinega mravljiščarja foto: Arhiv KPLB

Izveden je bil začetni popis vegetacije v Strajanovem bregu in območju pojavljanja strašničinega mravljiščarja
petek, 15. november 2019

S strani zunanjega izvajalca (ZRC SAZU) je bil letos izveden izhodiščni popis vegetacije na območjih pojavljanja bazičnega nizkega barja in Loeselove grezovke v Strajanovem bregu ter izhodiščni popis vegetacije na območju habitata strašničinega mravljiščarja.


Za obe območji so bili na podlagi analize popisa podani predlogi ukrepov in ustrezne rabe za izboljšanje stanja, kar nam bo pomagalo pri nadaljnjem upravljanju s projektnimi habitatnimi tipi in vrstami.

Kot zanimivost povemo, da je bilo v letošnjem popisu najdenih 619 osebkov Loeselove grezovke, kar v 10 letih pomeni dvakratno povečanje populacije te redke kukavičevke. Prav tako je bilo ugotovljeno, da se grezovka dobro pomlajuje in širi po Strajanovem bregu na nove mokrolokacije.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija