Vzdrževanje mejic foto: Arhiv KPLB

Spomladanska dela na projektnih zemljiščih
ponedeljek, 28. februar 2022

Februarja, ko se je vreme nekoliko otoplilo, smo v Krajinskem parku Ljubljansko barje opravili nekatera spomladanska dela na zemljiščih v upravljanju parka.

Veter je na nekaj zemljiščih podrl drevesa, ki smo jih še pred koncem februarja pospravili, da spomladi in poleti ne bodo ovirala košnje ter mulčenja. Opravili pa smo tudi vzdrževalna dela na nekaterih mejicah ter obrezali vrbe na enem od zemljišč v Rakovi jelši. Poleg tega pa smo začeli z ročnim odstranjevanjem krhlike na travnikih, ki so življenjski prostor barjanskega okarčka s čimer želimo izboljšali njegov habitat.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija