Tandem koščičnega škratca. foto: Arhiv KPLB

Obnova habitata koščičnega škratca na Ljubljanskem barju
petek, 7. januar 2022

S košnjo jarkov smo zaključili z izvedbo ukrepov za obnovo habitatov koščičnega škratca na Ljubljanskem barju v okviru projekta PoLJUBA.

Koščični škratec (Coenagrion ornatum) je redka in ogrožena vrsta enakokrilega kačjega pastirja, ki naseljuje nekatere jarke na Ljubljanskem barju. Njegovi primarni habitati so povirja in majhni počasi tekoči potoki z vegetacijo, ki ne senči vode, na Ljubljanskem barju pa naseljuje jarke ter kanale. Predvideva se, da je te naselil, ko so bili njegovi primarni habitati uničeni,  v in ob jarkih pa je našel podobne pogoje.

Na Ljubljanskem barju vrsto ogroža intenzivno kmetijstvo s prekomernim gnojenjem ter uporaba fitofarmacevtskih sredstev na površinah v bližini jarkov, v katerih živijo ličinke in se ob njih zadržujejo odrasli. Lokalno lahko vrsta izgine tudi zaradi obnove obsežnih delov jarkov, ko se iz njih odstrani substrat skupaj z ličinkami koščičnega škratca, če pa se vzdrževanje jarkov opusti, se ti zarastejo z rastllinjem, tak habitat pa za koščičnega škratca ni primeren.

Da bi preprečili zaraščanje jarkov, pomembnih za koščičnega škratca ter s tem izboljšali njegov habitat, smo letošnjo jesen v sodelovanju z zunanjim izvajalcem Hidrotehnik d.d. in pod nadzorom strokovnjaka za kačje pastirje iz Centra za kartografijo favne in flore pokosili več kot 5 km jarkov.

Skupno smo v okviru projekta PoLJUBA očistili 6 km jarkov ter jih pokosili 9 km. S tem smo želeli izboljšati pogoje za življenje koščičnega škratca na Ljubljanskem barju ter okrepiti njegovo populacijo na na tem območju.

Celotno poročilo o izvedenih delih najdete tukaj TUKAJ.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija