Sajenje potaknjencev vrbe foto: Arhiv KPLB

Sajenje mejic na Ljubljanskem barju
sreda, 9. marec 2022

V Krajinskem parku Ljubljansko barje smo začeli s sajenjem mejic na območju med Škofljico in Igom. V okviru projekta PoLJUBA bomo na ta način ustvarili nove kopenske habitate za dvoživke.

Poleg tega, da mejice predstavljajo življenjsko okolje za mnoge živali, tudi take, ki nadzorujejo številčnost škodljivcev v kmetijstvu, pa na različne načine uravnavajo tudi preskrbo prsti z vodo in ščitijo rodovitno prst pred vetrno in vodno erozijo. Rastline, živali, glive in mikroorganizmi v mejicah ugodno vplivajo na nastanek, obnavljanje in ohranjanje rodovitne prsti.

Skupno smo do sedaj zasadili več kot 500 m  mejic vrbe, v marcu ter aprilu pa bomo v mejice vključili še posamezne sejance drugih vrst, kot so jelša, hrast, črni trn, dren ter druge.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija