Zemljevid projektnih zemljišč PoLJUBA foto: Arhiv KPLB

Spletna stran posodobljena z interaktivnim prikazom projektnih zemljišč
četrtek, 25. julij 2019

Z namenom obnovitve in ohranjanja mokrotnih travnikov na območju Ljubljanskega barja smo v okviru projekta PoLJUBA odkupili ali najeli skupno približno 160 hektarjev kmetijskih površin.


Površine so namenjene varstvu treh izginjajočih habitatnih tipov (travniki s prevladujočo stožko, nižinski ekstenzivni travniki in bazična nizka barja), sedmih živalskih (metuljev barjanskega okarčka in strašničinega mravljiščarja, hrošča puščavnika, kačjega pastirja koščičnega škratca, dvoživke hribskega urha, močvirske sklednice in kosca) ter ene rastlinske vrste (loeselove grezovke).

Z namenom zagotavljanja pregleda površin, na katerih izvajamo projektne aktivnosti, smo spletno stran nedavno posodobili z interaktivnim zemljevidom. S klikom na zemljevid na začetni strani vam je na voljo pregled projektnih območij ter vseh v projekt vključenih zemljišč. Posamezna območja pa si lahko ogledate tudi na podstraneh posameznih projektnih vrst in habitatnih tipov.

Vabimo vas k ogledu zemljevida objavljenega na vstopni strani in podstraneh v projekt vključenih vrst in habitatov. Spletni prikaz bomo redno posodabljali z novo pridobljenimi površinami.

Za več informacij se lahko obrnete na Javni zavod Krajinski park Ljubljansko barje (projektna pisarna PoLJUBA, poljuba@ljubljanskobarje.si ali 08 20 10 232).

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija