Odvoz lesne mase. foto: Željko Šalamun

Sečnja grmovja in dreves znotraj Naravnega rezervata Iški morost
sreda, 29. april 2020

V okviru projekta PoLJUBA smo že v lanski jeseni pričeli s sečnjo grmovja in dreves na območju Naravnega rezervata Iški morost. Na skupni površini območja posega, ki znaša 4,1 ha, je bila lesna vegetacija dokončno izkrčena že v lanskem decembru.

Ob ugodnih razmerah bomo v letošnjem letu nadaljevali z odvozom lesne biomase. Namen sečnje je odstranitev lesne zarasti in vzpostavitev vlažnih ekstenzivnih travnikov ter posledično povečanje obsega življenjskega prostora ptice kosec (Crex crex) na jugovzhodnem delu rezervata. Razmere, vzpostavljene po sečnji, bodo hkrati omogočile tudi pojavljanje drugih ogroženih travniških vrst živali ter rastlin. Nameravani poseg za DOPPS izvaja izbrani zunanji izvajalec Andrej Podržaj s.p., novonastale površine travišč pa bomo kasneje vzdrževali z redno košnjo in spravilom.

 

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija