Zadovoljni nasmeški ob zaključku delovnega dne. foto: KPLB

Z obsežno delovno akcijo nad navadno krhliko v habitatu barjanskega okarčka
četrtek, 23. april 2020

Čeprav naše delo že več kot mesec dni v večjem delu poteka izza sten domačih pisarn, smo prve pomladne dni izkoristili za izvedbo obsežne delovne akcije. Osrednji del enega zadnjih kompleksov mokrotnih travnikov, še primernih za barjanskega okarčka, se namreč hitro zarašča z navadno krhliko. 

Brez ukrepanja bi življenjski prostor lahko kmalu postal neugoden za obstoj vrste, ki že sicer velja za eno najbolj ogroženih vrst dnevnih metuljev v Evropi. Ker krhlika tvori zelo goste sestoje, bi ti lahko onemogočili uspevanje trav in šašev, nujno potrebnih za preživetje gosenic barjanskega okarčka. Te so na travnikih že prisotne, saj se iz jajčec izležejo že v poletnih mesecih, prezimijo pa skrite v travni ruši. Krhlika je na tem območju zelo uspešno odgnala kljub večletnemu trudu omejevanja njene rasti z obrezovanjem oziroma košnjo. Odstranjevanja smo se tokrat lotili s posebnim orodjem, namenjenim puljenju manjših olesenelih rastlin – ekstraktigatorjem. Delo je v primerjavi s košnjo bolj zamudno, a nudi trajnejše rezultate.

Na omenjenem kompleksu travnikov, med Škofljico in Igom, živi zadnja populacija barjanskega okarčka na Ljubljanskem barju in hkrati izvorna populacija za gosenice, ki se pod budnim očesom strokovnjakinje za metulje, dr. Tatjane Čelik, uspešno razvijajo v gojilnici Biološkega inštituta Jovana Hadžija (ZRC SAZU). Ko se bodo v mesecu maju zabubile, jih bomo prenesli v naravno okolje in s tem obogatili obstoječo ter vzpostavili novo populacijo v Naravnem rezervatu Iški morost.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija