V Strajanovem bregu je bila lesna zarast odstranjena na površini 0,8 ha. foto: Primož Glogovčan

Odstranjena lesna zarast v Strajanovem bregu
sreda, 6. maj 2020

Eden izmed ciljev projekta PoLJUBA je tudi izboljšanje stanja habitatnega tipa bazično nizko barje in rastišča Loeselove grezovke v Strajanovem bergu. To želimo doseči s povečanjem travnate površine in izboljšanjem hidrološkega stanja z namestitvijo prečnih pregrad na potok.

Pred izvedbo hidroloških del smo najprej odstranili lesno vegetacijo v delu doline, ki je bil povsem zaraščen z gozdom ter iz doline odpeljali posekana debla. Dela so potekala v zimskem času, odstranjenih pa je bilo več kot 60 m3 lesne zarasti. Z deli za izboljšanje hidrološkega stanja bomo nadaljevali poleti, ko bodo tla dovolj suha in bo njihova nosilnost primerna za nadaljnja dela s strojno mehanizacijo.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija