Snemanje predstavitvenega filma projekta PoLJUBA foto: arhiv KPLB

Pričetek snemanja predstavitvenega filma
petek, 10. julij 2020

V teh dneh lahko med sprehodom po Ljubljanskem barju srečate snemalno ekipo, ki v svoj objektiv lovi tipične prizore poletnih mokrotnih travnikov ter rastlinskih in živalskih vrst, ki na njih živijo. Vse do prihodnje jeseni bo namreč s strani izbranega izvajalca, podjetja Fotokom, Matej Vranič s.p.,  nastajal predstavitvenega filma projekta PoLJUBA.

Včeraj smo v objektiv ujeli eno najbolj karizmatičnih vrst, ki bodo nastopile filmu, želvo močvirsko sklednico. Naša edina avtohtona sladkovodna želva v ribnikih v Dragi pri Igu tvori eno najmočnejših populacij pri nas. Na Ljubljanskem barju se sicer vrsta pojavlja v vseh primernih vodotokih, v večjem številu pa poleg ribnikov v Dragi pri Igu še v sistemu kanala Curnovec pri Gmajnicah. Močvirsko sklednico prepoznamo po temno rjavo obarvanem telesu in drobnih rumenih pegah, ki so posejane po vsem telesu, vključno z oklepom.

V okviru projekta PoLJUBA smo za namene izboljšanja stanja populacije močvirske sklednice izvedli odkupe 13,5 hekatarov kmetijskih zemljišč. Na njih bomo letos poleti izkopali 42 novih vodnih teles (mlak) ter ob njih vzpostavili primerna mesta za njihovo gnezdenje. Ker pa v zadnjih letih močvirsko sklednico poleg drugih dejavnikov ogrožajo tudi druge (invazivne) vrste želv, prisotne v naravnem okolju, bomo v projektu nadaljevali tudi z izlovom osebkov tujerodnih vrst želv iz narave.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija