V juliju in avgustu so bile na spodnji strani zadnjih kril strašničnih mravljiščarjev na Ljubljanskem barju zapisane zaporedne zapisane številke. foto: Primož Glogovčan

Popis strašničnih mravljiščarjev
sobota, 25. avgust 2018

V juliju in avgustu so bile na spodnji strani zadnjih kril strašničnih mravljiščarjev na Ljubljanskem barju zapisane zaporedne zapisane številke. Med  Blatno Brezovico, Bevkami, Notranjimi Goricami in Goričico pod Krimom  je potekal popis te vrste metuljev iz družine modrinov.


Enega ekološko najbolj specializiranih metuljev so sodelavci  Centra za kartografijo favne in flore iskali na 860 ha velikem območju. Ob tem so beležili tudi pogostost zdravilne strašnice. Cvetlico, nujno potrebno za obstoj metulja, so našli na slabi polovici proučevanih površin. Več kot 100 rastlin zdravilnih strašnic na hektar, kar smatramo za ugodno stanje habitata, so zabeležili na 59 ha površin (16 % površin, kjer se je zdravilna strašnica v proučevanem območju pojavljala). Označenih je bilo 117 osebkov strašničinega mravljiščarja, od tega 72 na enem samem travniku površine 1,4 ha. Skupaj s še nekaterimi površinami je ta travnik ključen za dolgoročno preživetje vrste na Ljubljanskem barju. Na teh površinah bomo izvajali nadaljnje projektne aktivnosti.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija