Fotografija travnika foto: Arhiv KPLB

V okviru projekta PoLJUBA odkupljenih prvih 5 hektarov zemljišč
torek, 5. junij 2018

Pomemben del aktivnosti projekta PoLJUBA je vezan na pridobivanje oz. odkup zemljišč na območju Ljubljanskega barja. Na zemljiščih bodo v prihodnjih letih bodisi vzpostavljeni ali izboljšani habitatni tipi bazično nizko barje, travnik s prevladujočo stožko ali ekstenzivni gojeni travnik. Del odkupov poteka na območjih, ključnih za ugodno stanje posameznih vrst (npr. strašničin mravljiščar, močvirska sklednica, hribski urh). Skupno je predviden odkup 52 hektarjev površin.


Na površinah bomo zagotovili primerno obdelavo (košnjo, po potrebi mulčenje in sečnjo), s čimer bomo izboljšali ali vzpostavili mokrotne travnike.

V prvih petih mesecih izvajanja projekta smo v Javnem zavodu Krajinski park Ljubljansko barje uspešno izpeljali postopke za odkup 5 hektarjev zemljišč. V postopku nakupa pa je še nadaljnjih 7 hektarjev.

Na že odkupljenih zemljiščih bo vzpostavljen primeren življenjski prostor za metulja strašničinega mravljiščarja, del pa bo namenjen varstvu močvirske sklednice.

V kolikor ste lastnik zemljišča na Ljubljanskem barju, in bi ga želeli prodati, nas prosimo pokličite na telefonsko številko 08 20 10 233 ali nam pišite na elektronski naslov poljuba@ljubljanskobarje.si. Na tem naslovu prejmete tudi vse informacije v zvezi s postopkom prodaje.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija