Uvodni sestanek projektne skupine PoLJUBA foto: Arhiv KPLB

Uvodni sestanek projektne skupine
petek, 20. april 2018

Konec aprila 2018 je potekal sestanek projektne skupine PoLJUBA, ki so se ga udeležili predstavniki Krajinskega parka Ljubljansko barje (KPLB) – vodilni partner projekta, ter predstavniki Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave (ZRSVN), Društva za opazovanje ptic Slovenije (DOPPS) in Regionalne razvojne agencije Ljubljanske urbane regije (RRA LUR).


Partnerji so predstavili svoja področja dela in aktualne projektne aktivnosti. Predstavljena je bila celostna grafična podoba projekta, ki jo je oblikovalo podjetje DBP brand design studio. Dogovorjene so bile tudi vsebine za novo spletno stran, namenjeno predstavitvi vrst in habitatov vključenih v projekt ter spremljanju aktivnosti.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija