Barjanski okarček foto: Janez Tarman

Obogatitev populacij puščavnika in barjanskega okarčka v letu 2020
ponedeljek, 14. december 2020

V iztekajočem se letu smo v Krajinskem parku Ljubljansko barje uspešno izvedli obogatitev populacij dveh ogroženih vrst. V poletnih mesecih je Nacionalni inštitut za biologijo v naravo doselil ličinke hrošča puščavnika (druga doselitev), Biološki inštitut Jovana Hadžija pa bube barjanskega okarčka (naselitev v Naravni rezervat Iški morost, obogatitev izvorne populacije Mostišče). V obeh primerih je bila naselitev oz. obogatitev populacij z osebki, vzgojenimi v ujetništvu, prepoznana kot najustreznejši ukrep za ohranitev močno ogroženih populacij.

Za hrošča puščavnika so v letih 2019 in 2020 na treh lokacijah na območju Mestnega loga postavili 30 hrastovih gojilnic in izvedli doselitev skupno 225 ličink v končni razvojni fazi L3. Za hranilni substrat so v gojilnicah uporabili zmes fino zmletega propadajočega lesa hrasta, vrbe, lipe in divjega kostanja. V poletnih mesecih je bila zabeležena uspešna preobrazbe osebka, doseljenega v letu 2019. V odrasle osebke se sicer ličinke preobrazijo po dveh do treh, v nekaterih primerih tudi štirih letih.

Več informacij o poteku doselitve puščavnika preberite v končnem poročilu Špele Ambrožič Ergaver, dr. Ala Vrezca, Andreja Kaple in Stivna Kocijančiča: Obnovitev in ohranjanje mokrotnih habitatov na območju Ljubljanskega barja – PoLJUBA; Revitalizacija – obogatitev populacije puščavnika (Osmoderma eremita) na Ljubljanskem barju.

Konec maja in v začetku junija sta bili izvedeni tudi naselitev ter obogatitev populacije barjanskega okarčka. V letu 2019 so bile iz narave odvzete samice iz izvorne populacije Mostišče. Te so svoja jajčeca izlegle v insektarijih Raziskovalne postaje Barje Biološkega inštituta Jovana Hadžija ZRC SAZU. Iz jajčec so se kmalu izlegle gosenice, za katere je ekipa raziskovalcev inštituta skrbela vse do njihovega zabubljanja. Takrat so z namenom osnovanja nove populacije v Naravnem rezervatu Iški morost, kjer je vrsta nedavno lokalno izumrla, v naravo prenesli 155 bub. Z dodatnimi 20 osebki pa so obogatili izvorno populacijo Mostišče.

Potek naselitve in obogatitve populacije je opisan v poročilu dr. Tatjane Čelik: Povečanje velikosti populacije in izboljšanje stanja ohranjenosti vrste barjanski okarček (Coenonympha oedippus) na Ljubljanskem barju s suplementacijo in reintrodukcijo osebkov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija