V Naravnem rezervatu Iški morost smo letos skupno pokosili kar 92 ha površin foto: Željko Šalamun

V Naravnem rezervatu Iški morost smo letos skupno pokosili kar 92 ha površin
sreda, 2. december 2020

Travišča znotraj Naravnega rezervata Iški morost so se v preteklosti vzdrževala z redno pozno košnjo. Ker pa sta se na določenih delih močno razširili orjaška (Solidago gigantea)  in kanadska (Solidago canadensis) zlata rozga, smo v okviru projekta PoLJUBA opredelili posamezna podobmočja, kjer bomo z namenom izboljšanja stanja vegetacije in zmanjšanja pokrovnosti z obema tujerodnima invazivkama košnjo s pomočjo zunanjega izvajalca izvajali večkrat letno. Različne dele rezervata smo tako letos pokosili enkrat, dvakrat, trikrat in celo štirikrat. Upoštevajoč vse košnje, smo skupno pokosili kar 92 ha površin.

Cilj večkratne košnje je predvsem oslabitev rastlin tujerodnih invazivnih vrst zlatih rozg in njihov odkos pred obdobjem cvetenja in zrelostjo semen. Na zahodnem delu Vrbovk, severovzhodnem delu Malih delov, posameznih manjših delih Jevš, Cerkvoščine in Velikih delov, kjer so prisotni večji sestoji teh vrst in s tem popolnoma neustrezen habitat za travniške vrste ptic, smo zato košnjo izvedli trikrat ali štirikrat. Na predelih, kjer pa se zaradi večje namočenosti in s hranili revnih tal tujerodni invazivni vrsti ne pojavljata, pa smo izvedli enkratno ali dvakratno pozno košnjo.

Košnja se je v času gnezdilne sezone ptic vedno izvajala po načinu od sredine travnika navzven ali od enega roba travnika proti drugemu. Pokošena trava pa je pred spravilom in odvozom s travnika na parceli odležala vsaj dva dni.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija