Veliki strnad foto: Alen Ploj

Objavljeni poročili o gospodarjenju s habitati in o pticah v Naravnem rezervatu Iški morost
sreda, 27. januar 2021

Z namenom spremljanja in beleženja učinkov aktivnosti, izvedenih v okviru projekta PoLJUBA na območju Naravnega rezervata Iški morost, je DOPPS pripravil poročili o gospodarjenju s habitati in o pticah, ki bosta na tem projektnem območju služili kot izhodišči.  

V prvem delu poročila – Pregled gospodarjenja s habitati na območju NRIM v obdobju 2004–2018 – so kronološko povzeta vsa vidnejša gospodarska opravila, ki so bila na območju Naravnega rezervata Iški morost med leti 2004–2018 izvedena z namenom ohranjanja stanja ogroženih travniških habitatov in ptic. V obravnavanem obdobju se je izvajalo 36 različnih kombinacij opravil. Ker gre za travniški rezervat, je najpomembnejši segment predstavljala košnja, ki je v zadnjem poglavju poročila tudi podrobneje analizirana.

Drugi del – Pregled ornitoloških podatkov, zbranih na območju NRIM v obdobju 2000–2018 – obravnava ornitološke podatke, zbrane v obdobju 2000–2018 in zajema popise kosca, kartirne popise gnezdilk ter naključno zbrane podatke, vnesene v spletno bazo Atlas ptic.  Iz poročila boste med drugim lahko razbrali, kako se je med leti spreminjalo število koscev in kakšen je trenutni populacijski trend te »ikonične« travniške vrste v rezervatu, katera vrsta je najštevilčnejša gnezdilka NRIM in katera opazovanja redkih vrst najbolj izstopajo ter zakaj.

Obe poročili najdete tudi v rubriki Strokovna poročila.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija