Mlake, izkopane na zemljiščih krajinskega parka ljubljansko barje, bodo nudile prostor močvirski sklednici. foto: Arhiv KPLB

Obiskala nas je skrbnica pogodbe
ponedeljek, 5. oktober 2020

V prvih dneh oktobra je Ljubljansko barje obiskala mag. Alenka Šventner Kosmos, skrbnica pogodbe projekta PoLJUBA na Ministrstvu za okolje in prostor. Na terenu smo si ogledali najpomembnejše rezultate projektnih aktivnosti in ji predstavili naše načrte za prihodnost.

Ogledali smo si rezultat opravljenih del v Strajanovem bregu, kjer je bila odstranjena lesna zarast in z namenom čimprejšnje vzpostavitve mokrotnega travnika zasejan seneni drobir, z izgradnjo petih lesenih pragov in vzpostavitvijo novega meandra potoka Strajanov breg pa povečana namočenost površin in s tem izboljšane hidrološke razmere za orhidejo loeselovo grezovko.

Terenski obisk smo nadaljevali na travnikih v okolici Iga, na katerih je ohranjena populacija  barjanskega okarčka. Prikazali smo uporabo orodja ekstraktigator, s pomočjo katerega smo v pomladanskih mesecih očistili predel, ki se intenzivno zarašča z navadno krhliko, ter predstavili potek doselitve in ponovne naselitve barjanskega okarčka. Obiskali pa smo tudi zemljišča, na katerih smo nedavno vzpostavili nove mlake in gnezdišča za močvirsko sklednico. V Mestnem logu smo si nato ogledali še lesene gojilnice, v katere so bile nedavno doseljene ličinke hrošča puščavnika.

Terenski obisk smo zaključili na Rakovi jelši, kjer potekajo dela za vzpostavitev mokrotnih travnikov (sečnja, mulčenje in košnja površin, očiščeni predeli pa so bili z namenom omejevanja razraščanja invazivnih vrst nedavno zasejani s travno mešanico). Opravili smo tudi pregled trase bodoče interpretacijske poti in predstavili načrt poteka del v prihodnje.

Strinjali smo se, da tovrstni obiski prispevajo k dobremu sodelovanju in nudijo dober vpogled v napredek projekta. Člani projektne ekipe se zato veselimo tudi prihodnjih terenskih ogledov.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija