Strojna setev senenega drobirja z žitno sejalnico. foto: Primož Glogovčan

Sajenje senenega drobirja za pospešitev naravne obnove travnikov
sobota, 10. oktober 2020

V mesecu septembru smo izvedli sejanje senenega drobirja na štirih parcelah, na katerih je bila predhodno očiščena lesna zarast. Izvajalec je seneni drobir nabral na senikih barjanskih kmetij, drobirju pa je dodal še oves kot varovalni posevek. Setev se je izvedla strojno z žitno sejalnico.

Namen sejanja je pospešitev naravne obnove travnikov in s tem zmanjšati možnost, da bi se na očiščenih parcelah, kjer je bila odstranjena lesna zarast, pojavljale in uspevale invazivne tujerodne vrste rastlin. Tako se pospeši tudi proces širjenja zdravilne strašnice in vzpostavitev travnika, ki bi bil primeren habitat za strašničinega mravljiščarja.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija