Predstavili smo tudi projektne aktivnosti v zvezi z varstvom barjanskega okarčka. foto: Arhiv KPLB

Obiskala nas je skrbnica pogodbe
četrtek, 27. september 2018

V sredo, 26. septembra 2018, smo se sestali s skrbnico pogodbe o sofinanciranju projekta PoLJUBA na strani Ministrstva za okolje in prostor, mag. Alenko Šventner Kosmos. V novi projektni pisarni smo ji predstavili napredek na področju odkupov zemljišč in aktivnosti, izvedene v prvih 9 mesecih trajanja projekta.


Pogovorili smo se tudi o nekaterih aktualnih vprašanjih glede njegove izvedbe. Na terenu smo si ogledali nekatere od bolj zanimivih delov projektnega območja (Strajanov Breg, območje razširjenosti barjanskega okarčka, Naravni rezervat Iški morost in Rakovo Jelšo) in predstavili glavne ukrepe, ki jih bomo tam izvajali v prihodnjih 3 letih.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija