Košnja krhlike na območju naravnega rezervata iški morost foto: Alen Ploj

Košnja krhlike na območju naravnega rezervata iški morost
petek, 19. oktober 2018

Območje Naravnega rezervata Iški morost je prednostno namenjeno ohranjanju vlažnih travnikov, ki so pomemben gnezditveni habitat za mnoge ptičje vrste, med drugim tudi za kosca. Posegi na območju se opravljajo v skladu s smernicami za ohranjanje ptic vlažnih travnikov in njihovih habitatov.


Tako smo v mesecu oktobru v sklopu projektnih aktivnosti pričeli z drugo košnjo krhlike. Na 5,6 ha smo že drugič v tem letu ročno odstranjevali mlade poganjke krhlike. S takšnimi akcijami skušamo predvsem oslabiti jedra zaraščanja ter preprečiti njeno vdiranje na vlažne travnike. Prav tako pa z njimi vzdrževati in izboljšati najpomembnejše značilnosti območja.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija