Razvoj puščavnika poteka več let, kot odrasel hrošč pa živi le nekaj tednov. foto: Arhiv KPLB

Novi prebivalci Mestnega loga: uspešno zaključena prva faza doselitve hrošča puščavnika
sreda, 16. oktober 2019

Petnajst hrastovih gnezdilnic, ki smo jih v Mestnem logu na drevesa namestili konec letošnjega poletja, je v mesecu septembru dobilo nove prebivalce. Ličinke puščavnika, ki je sicer v vseh fazah življenjskega cikla tesno vezan na življenje v drevesnih duplih, se bodo v odrasle hrošče preobrazile predvidoma v prihodnjem letu.

Puščavnik je kvalifikacijska vrsta za območje Natura 2000 Ljubljansko barje, njena populacija je bila na tem območju lokalno ohranjena najmanj do leta 2008.

Gnezdilnice smo pred prihodom ličink napolnili z lesnim muljem, s katerim se hranijo. Pričakujemo, da bodo hrošči kmalu naselili bližnja primerna dupla in osnovali stabilno populacijo.

V sistematični raziskavi razširjenosti puščavnika na Ljubljanskem barju, ki je potekala v lanskem in letošnjem letu, strokovnjaki z Nacionalnega inštituta za biologijo prisotnosti vrste niso uspeli potrditi, so pa določili 288 potencialnih habitatnih dreves za njo. Večino predstavljata hrast in vrba.

Zaradi izjemno nizke številčnosti potencialno še ohranjenih lokalnih populacij ter slabe mobilnosti vrste je verjetnost za naravno širjenje puščavnika v primeren habitat na Ljubljanskem barju kljub bližini močne populacije v parku Tivoli zelo majhna. Ker je glede na izsledke Mestni log izrazito najprimernejše območje za hrošča puščavnika na Ljubljanskem barju, bo na tem območju potekala tudi druga faza doselitve. Izvedli jo bomo v prihodnjem letu. Skupno načrtujemo vnos vsaj 200 ličink.

Več o opravljeni raziskavi lahko preberete v Popisu izhodiščnega stanja puščavnika za načrtovanje projektnih aktivnosti na Ljubljanskem barju.

Prvo delno poročilo o doselitvi puščavnika lahko preberete na povezavi.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija