Avgustovska košnja Strajanovega brega. foto: Arhiv ZRSVN

Košnja v Strajanovem bregu ter pričetek odstranitve zarasti
torek, 8. oktober 2019

Po zelo uspešni akciji odstranjevanja invazivnih tujerodnih vrst rastlin je med 28. in 29. avgustom v Strajanovem bregu potekala še pozna košnja. Trije fantje iz invalidskega podjetja Dobrovita d.o.o. so dva delovna dneva vihteli nahrbtne motorne kosilnice in tako pokosili skoraj vso dolino, pustili so le s palčkami označena območja (plod večletnega dela znanstvenikov iz ZRC SAZU), kjer je pojavljanje Loeselove grezovke pogostejše.


Prav tako pa je 26. septembra z deli (uvodni sestanek in ogled območja) začel tudi zunanji izvajalec – EHO projekt d.o.o., ki bo opravil izvedbo odstranitve zarasti na 0,8 ha velikem območju. Po sečnji se bo uredila hidrologija, tako da bo stanje mokrotnih habitatov ugodno tudi v vročih poletnih mesecih. Terenskega sestanka so se udeležili predstavniki izvajalca, gradbeni nadzornik, predstavniki Krajinskega parka Ljubljansko barje in uslužbenci zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija