Piezometri v Naravnem rezervatu Iški morost že merijo nivo talne vode foto: Arhiv KPLB

Piezometri v Naravnem rezervatu Iški morost že merijo nivo talne vode
petek, 18. oktober 2019

V sredo, 9. oktobra smo na severnem delu Naravnega rezervata Iški morost v okviru kohezijskega projekta PoLJUBA uspešno namestili 13 avtomatskih piezometrov oz. merilcev za spremljanje nivoja vode v tleh. Postopek je opravil zunanji izvajalec, ki je s pomočjo manjšega goseničarja na predvidenih in predhodno označenih lokacijah naprave vtisnil v tla. Mesta nameščenih piezometrov so različno oddaljena od obstoječih izsuševalnih jarkov, kamor smo spomladi v upanju na daljši čas zadrževanja padavinske vode, že namestili nekaj manjših zapornic.


Nameščeni piezometri bodo podatke zajemali dvakrat dnevno. Na podlagi njih pa bomo skušali ugotoviti:

  • ali zapornice vplivajo na dvig nivoja talne vode na območju tik ob osuševalnih jarkih,
  • ali ima morebitni višji nivo talne vode negativen vpliv na pojavljanje oz. uspevanje invazivne tujerodne zlate rozge (Solidago). Slednja trenutno tvori goste sestoje na tem delu rezervata.
Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija