Nova kosilnica za izvedbo barjanskemu okarčku prilagojene košnje. foto: Arhiv DOPPS

Nova kosilnica bo pomagala izboljšati habitat barjanskega okarčka v Naravnem rezervatu Iški morost
torek, 19. oktober 2021

Na DOPPS so v sklopu projekta PoLJUBA v letošnjem letu izvedli nakup nove traktorske bočne kosilnice. Namenjena je izvajanju mozaične košnje na delu Naravnega rezervata Iški morost, ki je namenjen varstvu ponovno naseljenega metulja barjanskega okarčka. To pomeni, da bo z njo vsako leto pokošena tretjina območja ponovne naselitve vrste, medtem ko bosta dve tretjini ostali nepokošeni.

Specifikacije kosilnice ustrezajo ZRC SAZU smernicam izvedbe barjanskemu okarčku prilagojene kmetijske prakse. Njena teža tako znaša manj kot 500 kg, saj omenjeno območje ponovne naselitve v NRIM obsega tudi del stare struge reke Iške, ob kateri so tla bistveno bolj razmočena in mehka kot v ostalih delih rezervata. Razmočenost se v času, ko je predvidena vrsti prilagojena košnja (t. j. od začetka septembra dalje), običajno še poveča. Lažja kmetijska mehanizacija predstavlja tudi manjšo obremenitev za travno rušo in talni relief. Kosilnica ima tudi drsnike za nastavitev višine odkosa trave. Za zagotavljanje obstoja gosenic barjanskega okarčka je namreč nujno, da se košnja izvaja na višini vsaj 10-15 cm nad tlemi.

Z novo traktorsko kosilnico bo omogočena nemotena izvedba barjanskemu okarčku prilagojene košnje za čas trajanja kot tudi po koncu projekta. V letošnjem letu smo tako pokosili malo več kot hektar »okarčkovih« travnikov. Skratka, ugodnim pogojem je oziroma bo zadoščeno.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija