Ogleda trase smo se udeležili predstavniki KPLB in zunanji izvajalci, ki bodo pripravili popis del in intepretacijska gradiva za pot. foto: Arhiv KPLB

Na ogledu trase interpretacijske poti v Rakovi jelši
ponedeljek, 7. oktober 2019

V okviru projekta PoLJUBA smo na območju Rakove jelše pričeli z načrtovanjem nove interpretacijske poti, ki bo obiskovalce vodila po življenjskih okoljih Ljubljanskega barja. V prejšnjem tednu smo se prvič sestali z zunanjimi izvajalci, predstavniki Geografskega inštituta Antona Melika ZRC SAZU in arhitekturnega ateljeja Medprostor, ki bodo v naslednjih mesecih pripravili popis del in začeli s pripravo intepretacijskih gradiv za pot.


Približno 3 kilometre dolga krožna pot bo primerna za pešce in kolesarje, opremljena pa bo z informacijskimi tablami, didaktičnimi pripomočki in ostalo parkovno opremo. V okviru projekta bomo pripravili tudi številne didaktične vsebine, ki bodo služile kot pomoč pri načrtovanju obiska, zlasti organiziranih skupin (npr. učencev in dijakov).

Na območju Rakove jelše sočasno izvajamo tudi ukrepe za izboljšanje stanja mokrotnih travnikov. V začetku leta začeli z aktivnostmi za odstranitev zarasti na kmetijskih zemljiščih, v prihodnjih mesecih pa načrtujemo še izkop mlake za močvirsko sklednico, sejanje trave in košnjo travnikov. Gradbena dela za vzpostavitev interpretacijske poti se bodo začela v prihodnjem letu.

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija