Zlata rozga tvori enovrstne sestoje. foto: Ana Tratnik

Na Naravnem rezervatu Iški morost izvedena in zaključena začetni popis vegetacije in začetno kartiranje habitatnih tipov
sreda, 30. oktober 2019

V okviru projekta PoLJUBA sta bila na območju Naravnega rezervata Iški morost, v letu 2019 opravljena začetni popis vegetacije na območjih posameznih metod zatiranja vrst iz rodu zlate rozge (Solidago sp.) in začetno kartiranje habitatnih tipov. Obe aktivnosti je izvedel izbrani zunanji izvajalec – Biološki inštitut Jovana Hadžija ZRC SAZU.


Opravljeni popisi in pripadajoči poročili bodo služili kot izhodišče za vrednotenje uspešnosti ukrepov projekta. Na njihovi podlagi ter na podlagi dodatnih popisov vegetacije v naslednjih dveh letih pa bo možno pripraviti tudi smernice za dolgoročno upravljanje z zemljišči na rezervatu.

Poročilo – Začetni, vmesni in končni popis vegetacije na območjih posameznih metod zatiranja vrst iz rodu zlate rozge v Naravnem rezervatu Iški morost.

Poročilo – Začetno kartiranje habitatnih tipov na območju Naravnega rezervata Iški morost

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija