Majska prstata kukavica foto: Arhiv DOPPS

Na 11 hektarih travnikov v revitalizaciji v NRIM prešteli 82 majskih prstastih kukavic
ponedeljek, 14. junij 2021

Na določenih delih Naravnega rezervata Iški morost (NRIM) so se zaradi večletne redne pozne košnje v preteklosti močno razširile tujerodne vrste zlatih rozg (Solidago sp.). V sklopu projekta PoLJUBA smo zato opredelili posamezna podobmočja, kjer z namenom izboljšanja stanja vegetacije košnjo s pomočjo zunanjega izvajalca izvajamo večkrat letno.

Zahodni del Vrbovk in severovzhodni del Malih delov (v skupni površini 11 ha), kjer je bila pokrivnost z zlatimi rozgami največja, tako kosimo štirikrat. Cilj tovrstne košnje je večkratna oslabitev rastlin tujerodnih invazivnih vrst zlatih rozg in njihov odkos pred obdobjem cvetenja in zrelostjo semen. Rezultati teh ukrepov so že vidni – prisotnost zlatih rozg se je, vsaj ponekod, zmanjšala, na travnikih pa so se v nekoliko večjem številu pričele pojavljati rastlinske vrste, značilne za ekstenzivne mokrotne travnike, ki jih želimo revitalizirati oziroma obnoviti na omenjenem območju.

Med njimi je tudi majska prstasta kukavica (Dactylorhiza majalis) – redka vrsta kukavičevke oziroma orhideje, ki uspeva na vlažnih in s hranili pustih tleh. Prvič smo večje število teh rastlin na štirikrat letno košenih površinah opazili v letošnjem letu, zaradi česar se je pet ljubiteljev divje rastočih orhidej iz Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije (DOPPS odločilo), da jih prostovoljno preštejejo in njihovo število nato redno spremljajo vsako leto. V sredini maja so tako sistematično pregledali vseh 11 ha površin in registrirali 82 majskih prstastih kukavic. Našli soo tudi nekaj jajčastolistnih muhovnikov (Listera ovata) in mesnordečih prstastih kukavic (Dactylorhiza incarnata). Podatki letošnjega popisa kukavičevk bodo služili kot izhodišče za spremljanje še enega vidika učinkov aktivnosti, ki se v okviru projekta PoLJUBA izvajajo na območju Naravnega rezervata Iški morost.

 

 

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija