Spremljanje stanja podtalnice v Strajanovem bregu foto: Sašo Weldt

Spremljanje stanja podtalnice v Strajanovem bregu
petek, 19. oktober 2018

V naravnem rezervatu Strajanov breg  smo v avgustu 2018 pričeli spremljati višino podtalnice. Naravni rezervat je zadnji ostanek nizkih barij v krajinskem parku. Ta edinstven rastlinski in živalski svet za svoj obstoj potrebuje dobro namočena tla.


V okviru projekta Ljudje za barje – ohranjanje biotske pestrosti na Ljubljanskem barju smo leta 2015 v dolini uredili 15 opazovalnih vrtin namenjenih merjenju nivoja podzemne vode. Z meritvami, ki jih bo izbran zunanji izvajalec EHO – Projekt d.o.o. redno izvajal skozi vso trajanje projekta PoLJUBA, bomo dobili  vpogled v hidrološko dinamiko nizkega barja. Tako nam bosta omogočena natančen  izbor in umestitev ukrepov s katerimi bomo izboljšali namočenost tal. S hkratnimi popisi rastlinja bomo dopolnili  znanje in izkušnje potrebne za ohranjanje nizkih barij v Sloveniji.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija