Košnja krhlike na območju Naravnega rezervata Iški morost foto: Ivan Kljun

Košnja krhlike na območju naravnega rezervata Iški morost
sreda, 1. avgust 2018

Navadna krhlika je listnati grm, ki zraste v višino 3–6 metrov. V Sloveniji je pogosta in splošno razširjena rastlina, ki se predvsem pojavlja na mokrih tleh odprtih gozdov in barij. Na območju Naravnega rezervata Iški morost se pojavlja povsod, predvsem pa na njegovem vzhodnem delu.

Akcije odstranjevanja krhlike smo v okviru projekta predvideli, da jih izvedemo dvakrat letno. Z njimi želimo predvsem oslabiti jedra zaraščanja krhlike ter preprečiti njeno vdiranje na vlažne travnike.

Prvi akcijo smo izvedli v mesecu juniju in juliju, kjer smo na 5,6 ha travnikov ročno odstranjevali enoletne poganjke krhlike. Izvedli smo jo po celotnem naravnem rezervatu, predvsem pa na območju Vrbovskega dela, kjer so jedra njene zgoščenosti največja in tam tudi najbolj vdira na travnike. Ročno odstranjevanje na tem delu je zelo smiselno, ker gre za travnike, ki se vsako leto kosijo zelo pozno.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija