Ljubljansko barje foto: Oskar Karel Dolenc

O projektu PoLJUBA v oddaji O živalih in ljudeh
petek, 10. avgust 2018

V začetku julija smo sodelovali pri snemanju prispevka za priljubljeno oddajo O živalih in ljudeh, ki osvetljuje različne vidike odnosa človek – žival.


Predstavili smo izzive, s katerimi se srečujemo v Krajinskem parku Ljubljansko barje in aktivnosti, ki jih v okviru projekta PoLJUBA načrtujemo v prihodnjih 4 letih.

Več pa v prispevku.

Oddaja O živalih in ljudeh

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija