Buba strašničinega mravljiščarja foto: Arhiv CKFF

Zaključek terenskega dela študije povezave gostiteljskih mravelj in gosenic strašničinega mravljiščarja
ponedeljek, 30. avgust 2021

Strokovnjaki iz Centra za kartografijo favne in flore (CKFF) so v juliju zaključili s terenskim delom raziskave, ki se je nanašala na preverbo, katere vrste mravelj so gostiteljske za strašničinega mravljiščarja na izbranih površinah Ljubljanskega barja z večjo gostoto odraslih metuljev. Na podlagi ugotovljenih medvrstnih povezav želimo upravljanje s travniki prilagoditi tudi zahtevam gostiteljskih mravelj.

Izkopali in pregledali so preko 50 mravljišč mravelj iz rodu Myrmica. Našli so štiri gosenice strašničinega mravljiščarja v treh različnih mravljiščih. Kasneje so izvedli še vzorčenje mravelj na izbranih parcelah, na katerih bomo z dobljenimi rezultati pokušali določiti upravljanje s travišči, tako da bo čimbolj ustrezalo ekološkim potrebam metulja.

Strašničin mravljiščar je namreč ozko specializirana vrsta metulja iz družine modrinov. Del življenja kot gosenica preživi na cvetnih oziroma plodnih glavicah rastline zdravilne strašnice (Sanguisorba officinalis), del pa v mravljiščih mravelj iz rodu Myrmica, kjer se prehranjuje z zarodom in kasneje zabubi.

Študija gostiteljskih mravelj strašničinega mravljiščarja (Phengaris teleius) in določitev ukrepov za nadaljnje upravljanje površin v okviru projekta Poljuba

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija