Z lokalnimi kmeti smo sklenili skrbniške pogodbe za skupno 10 ha zemljišč. foto: Arhiv KPLB

V sodelovanju z lokalnimi kmeti do izboljšanja habitata ogroženih vrst
torek, 7. maj 2019

Nedavno smo z lokalnimi kmeti na območju Ljubljanskega barja sklenili skrbniške pogodbe za skupno 10 ha kmetijskih površin na območju parka.


Gre za del zemljišč, ki so bila pred kratkim odkupljena v okviru projekta PoLJUBA, namenjena pa so aktivnostim za varstvo želve močvirske sklednice in metulja strašničinega mravljiščarja.

Kmetje so se s podpisom skrbniških pogodb zavezali, da bodo na teh območjih prihodnjih 10 let izvajali prilagojeno kmetijsko prakso, ki bo sledila varstvenim ciljem ogroženih vrst.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija