Rdečkasti, kolenčasto členjeni poganjki invazivnega dresnika. foto: Arhiv KPLB

S kovinsko mrežo nad invazivni dresnik
ponedeljek, 18. april 2022

Na robovih projektnih zemljišč na Rakovi jelši, kjer vzpostavljamo traviščni habitatni tip 6510 – nižinske ekstenzivno gojene travnike, se pojavljajo vrste invazivnih tujerodnih dresnikov. Gre za več kot 2 m visoke zelnate trajnice s korenikami, ki se razraščajo več metrov v globino in širino.

Invazivni tujerodni dresniki kljub večkratni košnji znova in znova odženejo in tvorijo goste sestoje, zato smo na enem od zemljišč izvedli pilotni poskus prekrivanja dresnika s kovinsko mrežo. Uporabili smo štiri tipe kovinske mreže: pleteno mrežo Zn 13 mm HEKSAGON ter tri varjene mreže različnih debelin in velikosti okenc (0,9 mm / 10,6×10,6 mm; 1,05 mm / 13×13 mm; 0,8 mm / 13×13 mm). Mrežo smo med seboj speli s sponkami, v tla pa smo jo pričvrstili z železnimi klini. Pričakujemo, da se bodo poganjki dresnika med rastjo ujeli v okenca kovinske mreže. Ob tem se bo prekinila rast poganjkov v širino in poganjki se bodo posušili. Katera izmed mrež se bo izkazala za najučinkovitejšo oviro pri rasti dresnika bomo poročali ob koncu vegetacijske sezone.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija