Vrša za lov sladkovodnih želv v zbiralniku onesnaženih padavinskih voda v Zbirnem centru Barje. foto: Foto Kaja Vukotić

V Zbirnem centru Barje ujete štiri močvirske sklednice
torek, 24. maj 2022

V Zbirnem centru Barje smo pričeli z izlovom močvirskih sklednic ter njihovo preselitvijo v primernejši habitat.

Včeraj, na svetovni dan želv, smo začeli z reševanjem močvirskih sklednic ujetih v zbiralnikih onesnaženih padavinskih voda v Zbirnem centru Barje. Reševanje poteka v okviru projekta PoLJUBA in v sodelovanju s Centrom za kartografijo favne in flore, ki je nastavil vrše, ter JP Voka Snaga. Prvi dan smo ujeli 4 samce močvirske sklednice. Preselili jih bomo v bližnjo mlako, ki smo jo izkopali v okviru projekta. Ta je mnogo primernejši habitat za močvirske sklednice. Zbiralnik, v katerem so se zadrževale želve, pa bodo v kratkem očistili, zato je še toliko bolj pomembno, da smo jih še pravočasno premestil.

V projektu PoLJUBA smo na območju Ljubljanskega barja izkopali več kot 40 mlak za močvirske sklednice, kjer se lahko prehranjujejo ter v njihovi bližini odlagajo jajca.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija