Prvi rezultati meritev nivojev podtalnice v Strajanovem bregu foto: EHO PROJEKT d.o.o.

Prvi rezultati meritev nivojev podtalnice v Strajanovem bregu
petek, 21. december 2018

Podjetje EHO PROJEKT d.o.o., ki je izvajalec meritev nivoja talne vode v Strajanovem bregu (območje aktivnosti 7), je izdalo Prvo vmesno hidrološko poročilo. V njem navaja, da so bila v obdobju avgust-december v letu 2018 nihanja gladin in globine podtalnice manjša v primerjavi z izhodiščnim stanjem meritev iz projekta LJUBA (2015-2016).


Kot navaja poročilo, so manjša nihanja talne vode verjetno posledica poseka lesne zarasti v letu 2015.  Ker gre za kratek interval opazovanja v letu 2018, bo za bolj verodostojne zaključke treba počakati do konca meritev v letu 2021, ko bo število meritev večje in bo zajetih več primerljivih časovnih obdobij s podobnimi padavinskimi razmerami. Takšna analiza bo predvidoma podala dovolj verodostojno interpretacijo o vplivu hidrogeoloških mikro pogojev na razvoj ciljnih vrst (Loeselova grezovka) in ciljnih habitatnih tipov (bazično nizko barje, travniki z modro stožko) v povezavi z izvedenimi projektnimi aktivnostmi v tej dolini.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija