Odstranjevanje lesne zarasti. foto: Arhiv KPLB

Projektno območje Rakova jelša počasi, a vztrajno dobiva novo podobo
petek, 5. marec 2021

Na območju Rakove jelše bomo v sklopu projekta na 23 ha kmetijskih zemljišč izvedli ukrepe za obnovo mokrotnih travnikov ter vzpostavili novo interpretacijsko pot.

V januarju so zimske razmere omogočile nadaljevanje del za obnovo ekstenzivnih travnikov. Zunanji izvajalec je z dodatnih treh hektarov zaraščenih kmetijskih zemljišč odstranil lesno in grmovno zarast. Površine so bile v februarju zmulčene, v začetku marca pa zasejane. Na zemljiščih, kjer je bila setev opravljena preteklo jesen, se je travna ruša že lepo razvila.

Uspešno smo rešili tudi problem s prekomerno namočenostjo terena. V sodelovanju z Direkcijo RS za vode je bil očiščen najbolj kritičen del Kansovega grabna – sekundarnega odvodnika, v katerega se sedaj stekajo viški padavinske vode iz terciarnih jarkov, na katerih je zunanji izvajalec v mesecu februarju izvedel vzdrževalna dela.

Stekla so tudi vzdrževalna dela na poti, po kateri bo potekal del trase nove interpretacijske poti. Predvidoma se bodo obiskovalci po opremljeni interpretacijski poti lahko sprehodili že to jesen.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija