Kosec foto: Alen Ploj

Dobro leto za kosca na območju Naravnega rezervata Iški morost
četrtek, 18. junij 2020

Letošnji popis kosca na Ljubljanskem barju je za nami. Na podlagi zbranih podatkov pa z veseljem ugotavljamo, da je bilo v Naravnem rezervatu Iški morost, glede na zadnja leta, zabeleženih precej več koscev kot običajno. 

Na vlažnih travnikih na območju rezervata je ponoči ob koncu maja in začetku junija prepevalo vsaj sedem pojočih samcev. Nekateri izmed njih so se oglašali tudi podnevi, kar bi lahko kazalo na to, da je v neposredni bližini valeča samica.

Razlog za takšno povečanje števila pojočih koscev je z težko opredeliti. Najverjetneje pa gre za kombinacijo počasnega razvoja vegetacije na drugih območjih (npr. Planinskem polju in Cerkniškem jezeru) ter del v sklopu renaturacije  habitata za kosca v okviru projekta PoLJUBA.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija