Pogled na očiščena zemljišča iz zraka. foto: arhiv KPLB

Zaraščena zemljišča na Rakovi jelši dobivajo novo podobo
petek, 5. junij 2020

Med Mestnim parkom Rakova Jelša in Regijskim centrom za ravnanje z odpadki je Krajinski park Ljubljansko barje v okviru projekta PoLJUBA v zadnjih dveh letih odkupil oziroma pridobil v najem in zakup skupno 25 hektarov kmetijskih površin. V večjem delu je šlo za površine v zaraščanju, na katerih ob pomoči zunanjih izvajalcev vse od začetka lanskega leta poteka obnova ekstenzivno gojenih travnikov s sistemom mejic.

V zimskih mesecih sta na zaraščenih zemljiščih potekala sečnja in mulčenje. Lesna masa je bila v večjem delu že odstranjena, zaradi velike namočenosti terena pa še vedno poteka odstranjevanje štorov. Na travnikih, ki jih preraščajo invazivne vrste, je bila opravljena zgodnja košnja. Z namenom njihovega omejevanja so bila očiščena zemljišča nedavno zasejana s travo. Kmalu bomo pričeli z obnovo odvodnih jarkov, s čimer bomo zagotovili primerno namočenost za vzdrževanje obnovljenih travniških površin.

Vse bližje smo tudi vzpostavitvi nove interpretacijske poti. V prvi fazi bomo izpeljali obnovo poljske poti, ki predstavlja približno polovico predvidene 3-kilometrske trase. V prihodnjem letu bomo celotno traso opremili z 8 postajami, na katerih bodo obiskovalci spoznali zanimivosti iz življenja ogroženih vrst in njihove življenjske prostore. V sklopu del na Rakovi jelši bomo vzpostavili tudi novo mlako za močvirsko sklednico, ob njej pa bomo uredili mesto za njeno opazovanje.

Nova interpretacijska pot bo prve obiskovalce v svoji končni podobi pričakala jeseni prihodnje leto.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega sklada
za regionalni razvoj in Republika Slovenija